وقت سفارت

مسیر اخذ ویزای هر کشوری از سفارت خانه های آن می گذرد. متقاضیان ویزا برای مراجعه به سفارت ، نیاز به گرفتن وقت سفارت دارند. ما در ایران با توجه به شرایط سیاسی خاص ، با چالش های متفاوتی روبرو هستیم. کشورهایی مهم و پرتقاضا برای سفر مانند آمریکا و کانادا، در ایران سفارت خانه ندارند. بنابراین متقاضیان ویزای آمریکا و کانادا برای انجام مراحل اخذ ویزای این دو کشور ، می بایست به سفارت خانه های آن ها در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و ارمنستان مراجعه کنند. از طرفی متقاضیان اخذ ویزای انگلیس هم با وجود سفارت انگلیس در ایران ، می توانند مراحل گرفتن ویزا را از سفارت انگلیس در استانبول هم پیگیری کنند.

سفارت خانه کشورها ، روند و بازه زمانی مخصوص به خود را برای وقت دادن به متقاضیان دارند.