یکی از خدمات مهم و مرتبط با پیکاپ پاسپورت شرکت روئین گشت برای مشتریان عزیز، امکان پیگیری وضعیت پاسپورت و فرایند پیکاپ به صورت آنلاین و تمام‌وقت است. از 24 ساعت پس از آن که پاسپورت خود را برای پیکاپ به روئین گشت سپردید، امکان رهگیری آنلاین و تمام‌وقت وضعیت پاسپورت شما با وارد کردن شماره‌ی پاسپورت در بخش زیر، برای خودتان یا اعضای خانواده و دوستانتان فراهم خواهد بود.

_

پیگیری فرایند پیکاپ​

پیگیری سفارش

لطفا حرف اولی که قبل از شماره پاسپورت قرار دارد را هم وارد کنید.

فرایند پیکاپ به ترتیب شامل مراحل زیر خواهد بود و شما با وارد کردن شماره‌ی پاسپورت خود، یکی از جواب‌های زیر را دریافت خواهید کرد:

  • دریافت از مسافر
  • ارسال به خارج از ایران
  • دریافت در خارج از ایران
  • ارسال به سفارت
  • دریافت از سفارت
  • دریافت در ایران
  • تحویل به مسافر