_

پیکاپ پاسپورت​

_
پیکاپ پاسپورت کاناداتعرفه همکارانتعرفه مسافر
از ترکیه
(دانشجویی، اقامتی، توریستی و کاری)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
از دبی
(دانشجویی و توریستی)
۲۵۰ درهم۲۷۰ درهم
از ابوظبی
(توریستی)
۴۴۰ درهم۴۶۰ درهم
از ایروان۴۵ دلار۵۵ دلار
تمدید پاسپورت کانادایی۲۴۰ دلار۲۹۰ دلار
تمدید پاسپورت کانادایی
(یک‌طرفه)
۱۲۰ دلار۱۴۰ دلار
ارسال یا دریافت ویزا کانادا
(یک‌طرفه)
۴۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ پاسپورت آمریکاتعرفه همکارانتعرفه مسافر
از دبی
(پست مرکزی)
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
از دبی
(یک‌طرفه)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
از ابوظبی۳۵۰ درهم۳۷۰ درهم
از ایروان
(دوطرفه)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
از ایروان
(یک‌طرفه)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
از استانبول۱۸۰ دلار۲۰۰ دلار
از آنکارا۱۳۰ دلار۱۵۰ دلار
پیکاپ پاسپورت انگلیستعرفه همکارانتعرفه مسافر
از دبی۲۵۰ درهم + ۶۵ درهم (هزینه‌ی پست)۲۷۰ درهم + ۶۵ درهم (هزینه‌ی پست)
از ابوظبی۴۳۰ درهم + هزینه‌ی پست۴۷۰ درهم + هزینه‌ی پست
از ترکیه
(یک‌طرفه)
۴۰ دلار۵۰ دلار
از ترکیه
(دوطرفه)
۸۰ دلار۱۰۰ دلار
از ایروان
(یک‌طرفه)
۷۰ دلار۸۰ دلار
از ایروان
(دوطرفه)
۱۴۰ دلار۱۵۰ دلار
پیکاپ پاسپورت استونیتعرفه همکارانتعرفه مسافر
از ترکیه۸۰ دلار۹۰ دلار
_

وقت سفارت​ و خدمات ویزا

_
کاناداتعرفه همکارانتعرفه مسافر
ویزای کانادا
(توریستی)
۲۵۰ دلار آمریکا۲۶۰ دلار آمریکا
ویزای کانادا
( دانشجویی و فرصت مطالعاتی)
۴۹۰ دلار۵۰۰ دلار
ویزای کانادا
(همراه با دانشجو)
۵۵۰ دلار۵۶۰ دلار
تمدید ویزای کانادا
(توریستی)
۱۷۰ دلار۱۸۰ دلار
ثبت‌نام ویزای توریستی بدون انگشت‌نگاری۱۷۰ دلار۱۸۰ دلار
وقت انگشت نگاری کانادا۲۰ دلار۲۵ دلار
آمریکاتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت آمریکا (توریستی) + پرداختی سفارت۳۰۰ دلار۳۲۰ دلار
وقت مدیکال در آنکارا (به‌همراه ترانسفر رفت و برگشت و دریافت جواب بیمارستان)۳۵ دلار۴۰ دلار
تکمیل فرم DS-160۱۰ دلار۱۰ دلار
پرداخت SEVIS Fee۲۰ دلار + هزینه سفارت۲۰ دلار + هزینه سفارت
انگلیستعرفه همکارانتعرفه مسافر
ویزای ۶ ماهه۲۴۰ دلار۲۶۰ دلار
ویزای ۲ ساله۶۰۰ دلار۶۲۰ دلار
ویزای ۵ ساله۱۰۸۰ دلار۱۱۰۰ دلار
ویزای ۱۰ ساله۱۳۳۰ دلار۱۳۵۰ دلار
ویزای تحصیلی انگلیس (T4)۶۴۵ دلار۶۷۵ دلار
پکیج خدمات ویژه‌ی ویزای انگلیستعرفه
ویزای ۶ ماهه۵۰۰ دلار
ویزای ۲ ساله۸۹۰ دلار
ویزای ۵ ساله۱۳۷۰ دلار
ویزای ۱۰ ساله۱۶۲۰ دلار
ویزای تحصیلی انگلیس (T4)۹۱۵ دلار
فرانسهتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت فرانسه۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
وقت سفارت فرانسه فوری۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هلندتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت هلند۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آلمانتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت آلمان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپانیاتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت اسپانیا۲,۲۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ایتالیاتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت ایتالیا۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع ویزانرمال (۱۰ روزه)یک‌ماههیک‌ماهه‌ی مولتیدوماههدوماهه‌ی مولتی
تعرفه‌ی ویزای دبی۳۱۰ درهم۳۲۰ درهم۵۰۰ درهم۵۲۰ درهم۷۹۰ درهم
ژاپنتعرفه مسافر
ویزای ژاپن۶۰۰ دلار