تعرفه ها

پیکاپ پاسپورت

  •  
غیرقابل رقابت
پیکاپ پاسپورت کاناداتعرفه همکارانتعرفه مسافر
استانبول (دانشجویی)۹۵۰ هزار تومان۹۵۰ هزار تومان
استانبول (اقامتی/توریستی)۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان
آنکارا (دانشجویی)۹۵۰ هزار تومان۹۵۰ هزار تومان
آنکارا (اقامتی/توریستی)۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان
دبی۱۸۰ درهم۲۲۰ درهم
ابوظبی۴۵۰ درهم۴۷۰ درهم
ایروان۴۵ دلار۵۵ دلار
تمدید پاسپورت کانادایی۲۴۰ دلار۲۹۰ دلار
پیکاپ پاسپورت آمریکاتعرفه همکارانتعرفه مسافر
دبی
(در صورت پست مرکزی)
۳۰۰ درهم (۱ نفر)
۲۴۰ درهم (۲ نفر)
۱۸۰ درهم (۳ نفر)
۳۳۰ درهم (۱ نفر)
۲۷۰ درهم (۲ نفر)
۲۱۰ درهم (۳ نفر)
ابوظبی۶۱۰ درهم (۱ نفر)
۵۵۰ درهم (۲ نفر)
۴۹۰ درهم (۳ نفر)
۶۴۰ درهم (۱ نفر)
۵۸۰ درهم (۲ نفر)
۵۲۰ درهم (۳ نفر)
ایروانتماس گرفته شودتماس گرفته شود
آنکارا
(خارج از شهر)
۱۴۰ دلار۱۷۰ دلار
آنکارا
(داخل شهر)
۱۱۰ دلار۱۴۰ دلار
استانبول۲۰۰ دلار۲۳۰ دلار
پیکاپ پاسپورت انگلیستعرفه همکارانتعرفه مسافر
دبی۳۱۰ درهم (۱ نفر)
۲۵۰ درهم (۲ نفر)
۱۹۰ درهم (۳ نفر)
۳۴۰ درهم (۱ نفر)
۲۸۰ درهم (۲ نفر)
۲۲۰ درهم (۳ نفر)
ابوظبی + هزینه سفارت۵۴۰ درهم (۱ نفر)
۴۸۰ درهم (۲ نفر)
۴۲۰ درهم (۳ نفر)
۵۷۰ درهم (۱ نفر)
۵۱۰ درهم (۲ نفر)
۴۵۰ درهم (۳ نفر)
آنکارا و استانبول ( ۱ طرفه )۴۰ دلار۵۰ دلار
آنکارا و استانبول ( ۲ طرفه )۸۰ دلار۱۰۰ دلار
ایروانتماس گرفته شودتماس گرفته شود

وقت سفارت

  •  
غیرقابل رقابت
کاناداتعرفه همکارانتعرفه مسافر
ویزای توریستی کانادا۲۵۰ دلار آمریکا۲۶۰ دلار آمریکا
ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی کانادا۴۹۰ دلار۵۰۰ دلار
ویزای همراه با دانشجوی کانادا۵۵۰ دلار۵۶۰ دلار
تمدید ویزای توریستی کانادا۱۷۰ دلار۱۸۰ دلار
ثبت نام ویزای توریستی بدون انگشت نگاری۱۷۰ دلار۱۸۰ دلار
آمریکاتعرفه همکارانتعرفه مسافر
وقت سفارت آمریکا (توریستی و دانشجویی)۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان
وقت تضمینی سفارت آمریکا۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پرداختی سفارت آمریکا (بدون گرفتن وقت)۱۶۰ دلار آمریکا + ۴۰۰/۰۰۰ تومان (کارمزد)۱۶۰ دلار آمریکا + ۴۰۰/۰۰۰ تومان (کارمزد)
وقت مدیکال در آنکارا (به همراه ترانسفر رفت و برگشت + دریافت جواب بیمارستان)۳۵ دلار۴۰ دلار
وقت فوری دانشجویی بدون پرداختی و پرکردن فرم۲۰ دلار۲۵ دلار
تکمیل فرم DS-1605 دلار۱۰ دلار
پرداخت SEVIS Fee20 دلار + هزینه سفارت۲۰ دلار + هزینه سفارت
انگلیستعرفه همکارانتعرفه مسافر
ویزای ۶ ماهه۳۰۰ دلار۳۲۰ دلار
ویزای ۲ ساله۷۰۰ دلار۷۲۰ دلار
ویزای ۵ ساله۱۱۰۰ دلار۱۱۲۰ دلار
ویزای ۱۰ ساله۱۳۰۰ دلار۱۳۲۰ دلار
 مدارک و الزاماتتعرفه برای هر نفر
وقت سفارت ایتالیاکپی پاسپورت + عکستماس گرفته شود
وقت سفارت هلندکپی پاسپورت + شماره تماستماس گرفته شود
وقت سفارت فرانسهکپی پاسپورت + مشخصات فردیتماس گرفته شود
وقت سفارت آلمانکپی پاسپورت+مشخصات فردیتماس گرفته شود
ثبت نام توریستی استرالیابرای کسب اطلاعات تماس بگیریدتماس گرفته شود

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی روئین گشت می باشد ©️